O firmě

Naše firma zahájila svoji činnost v roce 1993 jako smluvní partner SPAUN electronic, CZ pro region východních Čech.

V následujících letech jsme navázali úspěšnou spolupráci s bytovými družstvy v kraji. Tato spolupráce díky rychlosti a kvalitě námi nabízených služeb trvá dodnes.

Oceněním vysoké úrovně a profesionality naší práce bylo pak získání licence od společnosti ZONEVISION na šíření dabovaných satelitních programů HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY,...

Vzhledem k přibývajícímu počtu poptávek i realizovaných zakázek v Královéhradeckém regionu jsme v loňském roce zřídili kontaktní centrum v Hradci Králové.